26 juni 2015

arbetsbeskrivning

in bakom husen. bortom husen. sluta säg klyschor. en man hälsar. varför hälsar han. allt har ett syfte. längre under buskarna finns gömställen. mitt mål är något annat. värdelöst och förutsättningslöst. ett arbetslöst arkitektkontor. mellan öar av tristess. det som krävdes var kunskaper. samlade erfarenheter. nu ska jag arbeta. hur börjar jag arbeta. börjar jag arbeta. jag ska fortsätta som vanligt. det viktigaste är att jag tar min tid. och ibland stannar upp. gör det jag kan. fokusera om det går. brusets störningar. du är som fåglarna och vindarna. tiden är viktig. den ska rinna ut. det som händer händer. där som asfalt möter gräs. skog och träd och allt däremellan. bokstäver som formas av gångstilen. gångstilen som formas av livet. livet som formas av ekonomin. allt hänger samman. ett värde finns iallafall i det ofärdiga. det som ännu inte formulerats. regnet sprider fram. jag tar skydd. dropparna rör sig i mönster av parasiter. sugs in i udden. som små människor. insektslika. människor är bara insekter om du kan se. i mörkret av buskar. djupt inne. bortom raka linjer och glans i ytor. där inne finns rester av produkter. kråkor i marginalen. här kan dom improvisera. här ut i kanten. vad gömmer dom i alla påsar. nån gång måste jag få veta. en påse har nåt runt i sig. ibland är påsarna väl gömda. det måste finnas ett system för det här. det är så perfekta gömställen. om jag lägger alla runda på ett ställe och alla gömda på ett annat. eller alla orangea på ett. orangea och runda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar