26 mars 2017

Galleri BipolarResearch i form av ingrepp i stadsrummet i Leipzig, Tyskland. Arbetet utgår från iakttagelser längs en upplevd gräns genom Leutzsch/Plagwitz/Connewitz i västra och södra Leipzig, där det just nu pågår en mer eller mindre synlig kamp mellan stadsutvecklare och invånare. Denna gräns manifesterar sig i temporära, gula trafik- och byggnadselement som nästan invaderar stadsrummet. En film dokumenterar mina egna ingrepp längs gränsen på Leipzigs gator.